ADAPTABLE

Maquinari wifi autònom interconnectat al PC i interconnectat al Pms.

No hi ha driver/programari instal·lat en el PC.