ELS NOSTRES PUNTS FORTS

Fàcil escaneig de documents.

Escaneig del Qrcode/Barcode (que conté la reserva) amb transferència automàtica de dades al Pms